Poster resum dels tritons del Pirineo

Articulo en La revista Dialogal
23 octubre, 2019
Publicació a la revista Experiències
23 octubre, 2019
Mostrar tots

Poster resum dels tritons del Pirineo

Després d’un llarg periode de més de 8 mesos d’observacions dels tritons del Pirineo, i de molts estudis i estadisitiques treiem amb el CRARC un poster resum dels estudis realitzats sobre el canvi climàtic i el seu possible efecte sobre aquesta espècie

Facebook
Twitter
Instagram