Saps els beneficis que té el bany de bosc?

BENEFICIS A NIVELL FISIOLÒGIC

Activació parasimpàtica – Relaxació Sistema Nerviós Central, millora del Sistema Cardiovascular (disminució de la pressió arterial, freqüència cardíaca i tassa d’infart), modulació Hormonal (augment de les hormones associades a l’estat de benestar i vitalitat (serotonina, oxitocina, endorfines…) i reducció de les hormones vinculades al nerviosisme i estrès (cortisol, adrenalina…)

BENEFICIS A NIVELL PSICOLÒGIC

Millora de les Funcions Cognitives (augment de l’Atenció, Concentració, Creativitat i Memòria), millora de les Funcions Hipotalàmiques (augment de la qualitat del son) i millora de les Emocions Positives (SNC) (augment de la Vitalitat/ Energia, Benestar, Relaxació/Tranquil·litat i Positivisme).

BENEFICIS SOCIALS

El bany de bosc és dona la oportunitat de connectar-nos amb la nostra comunitat. L'humà és un esser social que necessita dels altres per la seva supervivència i benestar. Actualment aquest vincle entre lespersones s'està perdent cada cop més, anant cap a una societat individualista i solitària, amb totes les consequències que això comporta. Un bany de bosc, en el que es potencia els lligams entre les persones, es converteix en una bona eina de restauració social, repercutint positivament en la nostra salut física i mental. aixó

BENEFICIS ESPIRITUALS

A més dels beneficis en la nostra salut i en el nostre benestar emocional, la espiritualitat del bosc, a través de la seva bellesa, el seu silenci i la seva força, desperten i intensifiquen la nostra pròpia espiritualitat i el sentit de connexió amb el nostre entorn natural, amb la nostra comunitat i amb nosaltres mateixos.

Quins són els elements que ens beneficien en un bany de bosc?

EL BOSC COM A MEDICINA

La recerca mèdica al Japó

Japó, que lidera les investigacions científiques en Medicina Forestal, ha demostrat que a causa de les característiques físiques i bioquímiques del bosc, els Banys de Bosc tenen importants beneficis en l'àmbit fisiològic i psicològic. El bosc segrega unes substàncies que nosaltres només percebem com a olor a bosc, però en realitat aquesta olor de bosc és el resultat d'una gran quantitat de substàncies que tenen diferents procedències i objectius . Part d'aquesta bioquímica prové del "llenguatge de les plantes", que està format per molècules químiques que segreguen per a poder comunicar-se entre elles o amb altres éssers del bosc, com insectes, animals, humans. També utilitzen aquestes molècules per a poder defensar-se dels diferents perills que les envolten. A més a terra, o a la matèria morta del bosc hi ha una gran quantitat de microbiota que també va segregant diferents substàncies volàtils. Totes aquestes substàncies són les que les diferents recerques científiques estan actualment provant que són beneficioses per la nostra salut a nivell fisiològic. Tot i haver-hi altres tipus de beneficis la recerca actual està completament centrada en aquesta vessant més fisiològica.


EL GUIA COM A MEDIADOR

El guia del Bany de Bosc


El guia té la funció d’actuar com a mediador entre les persones i el bosc. El guia i les diferents dinàmiques que va proposant al grup, va trenant diferents bloquejos, i va obrint vincles entre les persones i entre aquestes i la natura, potenciant els beneficis fisiològics i psicològics. El guia ajuda al grup a desconnectar d’un estat “negatiu” d’ansietat, estrès, fatiga… a connectar-se a un estat "positiu" de tranquil·litat , benestar, i vitalitat. Una vegada el vincle estigui creat la natura, i la persona faran la seva feina


EL GRUP COM A DINAMITZADOR DEL VINCLE

El grup com a "tribu" o cumunitat


El grup funciona com a potenciador del vincle, potenciant els beneficis del bany de bosc. Compartir la experiència amb altres persones, encara que sigui en molts casos compartint la intimitat i el silenci, crea una sensació de pertinència. El bany de bosc fa retornar a la nostra essència, que consisteix a viure en "tribus", que seria el grup, en compartir les nostres històries al voltant d'un foc, que seria la "roda o council" dels banys de bosc, i en ser tots iguals sense importar ni quina professió tenim, ni de quin estatus venim. En un bany de bosc aprenen a relacionar-nos entre iguals, uns iguals que poden ser les persones, els arbres que ens envolten, o l'àliga que ens vola per sobre. En un bany de bosc aprenem en grup a respectar-nos i a acceptar-nos tal com som.


Facebook
Twitter
Instagram